Renovering

Renovering - Hur det går till?

Renovera kakelugn

Vi hjälper er att renovera kakelugn.

Detta utförs oftas med att plocka ner kakelugnen och byta ut gammalt tegel som blivit dåligt. Sedan sätter man upp den igen och fogar den snyggt. Efter en omsatt kakelugn skall den torka långsamt i ca 2-3 månader innan eldning. Arbetet tar oftast mellan 3-5 dagar att utföra.

Renovera skorsten

Vi murar om skorstenar som har blivit dåliga (Oftast ovan tak).
Gammalt tegel är oftast inte frostbeständigt. Skorstenar fryser då sönder pga att vedeldning inte länge används som kan torka ur tegelstenarna från fukt. Har man använt skorstenen för oljeeldning så sätter även det tydliga spår. Arbetet tar oftast mellan 1-2 dagar.

Renovering rökkanal/ventkanal

När väljer man Keramisk tätningsmassa?
Vid renovering av rökkanaler används oftast ett keramiskt bruk. Vi tätar då kanalen invändigt och "fogar om" skorstenen samt slätar till alla ojämnheter. Metoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera murade rökkanaler. Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter lägger man på ett fiberarmerat keramiskt bruk. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett bibehållen kanalarea. Metoden användes också vid renovering av im- och ventilationskanaler.

Användningsområde: Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av murade skorstenar med kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Metoden kan även kompletteras med ”coating” för kondensskydd. Metoden användes också vid renovering av im- ock ventilationskanaler. Rökkanaler skall vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock skador och slitage inuti en murad skorsten som leder till att rök- im- och ventilationskanaler blir otäta. Metoden är ett kostnadseffektivt sätt att täta gamla kanaler. Tätningsmassan bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.

Garanti: 10 år

Tätning rökkanal/ventkanal

När använder man Flexibla rör?
Detta gör man oftast vid en fortsatt oljeeldning. Man får då ner kanalarean lite och ett godkänt insatsrör klarar av oljeeldning bäst. För vedeldning så lämpar sig insatsrör bäst när man vill få ner kanalarean eller använda flera kanaler i samma (Stora) rökkanal (Man ser detta oftast i hus före 1800 talet).
Metoden innebär att böjbara stålrör används som skorstensrör. De rostfria och syrafasta rören monteras i den gamla kanalen och kan isoleras, men också installeras utan isolering. Arbetet utförs normalt på en dag och du kan börja elda omgående.

Användningsområde: Fasta och flytande bränslen för torr eller våt drift beroende på rörtyp. Passar de flesta typer av skorstenar. Ej lämplig vid spannmålseldning. Metoden används också vid tätning av imkanaler och ventilationskanaler. Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer, men även för olja och gas vid torr eller våt drift beroende på rörets stålkvalité. Passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek. Insatsrören finns i flera kvalitéer med olika användningsområden.

Garanti: 10 år

thecasinoapps.com

Adress & Karta

Kaminbutiken i Järna AB
Ullängsvägen 8
153 30 JÄRNA
Karta hitta hit!

Mail & Telefon

jarna@eldabutiken.se
Tel: 08-55171330
Orgnr: 556677-0201

Följ oss!