Miljö & värme

Miljövänlig och modern brasvärme
Modern brasvärme i villor och fritidshus är en kompletterande värmekälla som bidrar till både trivsel och en god uppvärmningsekonomi. Brasvärmen har dessutom den betydande miljöfördelen att vara en förnybar, lokalt producerad energikälla med lågt transportinnehåll.

Men brasvärme är inget homogent begrepp – medan den moderna brasvärmen uppfyller högt ställda krav på värmeekonomi och renhet finns betydande problem med eldning i äldre utrustning. Förutom de miljömässiga nackdelarna har ”gammal brasvärme”, som till exempel öppna spisar, bara en verkningsgrad på 5-10 procent medan en modern anläggning når uppemot 80 procent!

Högre verkningsgrad och bättre förbränning
Den viktigaste miljömässiga skillnaden mellan modern och gammal brasvärme är att tekniken i den nya säkerställer en mer fullständig förbränning. Vid fullständig förbränning av ved uppstår de naturliga restprodukterna koldioxid, vattenånga och aska (som t ex kan användas för trädgårdsgödsling).

Ofullständig förbränning däremot, ger en lång rad oönskade https://videospelautomater.com/svenska-casinon/ restprodukter som kolmonoxid, tjära och flyktiga kolväten samt även inslag av sotpartiklar och flygaska. En klok miljöinvestering är därför att byta ut gamla lokaleldstäder mot modern brasvärme samt att inte tillåta installation av äldre, ej miljögodkända produkter.

Miljöfördelar med modern brasvärme

  • Förnyelsebart bränsle
  • Lokalt producerat bränsle
  • Effektiv förbränning
  • Försumbara partikelutsläpp
  • Minskar elberoendet
  • Bidrar inte till växthuseffekten

Rätt eldning i moderna kaminer ger miljöriktig värme, säkerhet och trivsel. I en övergripande energistrategi, byggd på förnyelsebara energikällor, har därför brasvärmen sin givna plats.
Oavsett om bostaden värms upp med fjärrvärme eller en individuell värmeanläggning är brasvärme, som den enda helt el-oberoende värmekällan, ett mycket bra bra komplement.

Eldstaden har alltid varit en självklar samlingsplats i våra hem. Idag, i ett modernt högteknologiskt samhälle, behöver vi eldstaden mer än någonsin – inte bara för trivsel utan även för ökad trygghet.

Räddningsverket räknar med att cirka 45 000 hushåll blir strömlösa under någon period varje år. Även om inte alla strömavbrott blir lika allvarligt som vid de senaste årens rekordstormar, ”Gudrun” och ”Per”, ger brasvärmen en välkommen, för att inte säga nödvändig, extra säkerhet och trygghet.

På marknaden finns även andra biobränslealternativ som t ex pelletseldning. Till skillnad från brasvärmen kräver dock pelletskaminen el för både frammatning av bränsle, tillförsel av förbränningsluft och distribution av varmluft. Brasvärme blir med detta en klok värmeförsäkring. Den är helt el-oberoende och eldas med ved, en förnyelsebar energikälla som är lätt tillgänglig i alla delar av landet.

Adress & Karta

Kaminbutiken i Järna AB
Ullängsvägen 8
153 30 JÄRNA
Karta hitta hit!

Mail & Telefon

jarna@eldabutiken.se
Tel: 08-55171330
Orgnr: 556677-0201

Följ oss!