FAQ - Vanliga frågor

Får jag installera en eldstad själv?

- Ja, men tänk på att en besiktningsman bör besiktiga installationen efteråt.

Installerar Eldabutiken?

- Ja, Vi har egen personal som är speciallister inom eldstäder, skorstenar och brandsäkerhet med Certificering "Behörig skorstensentrepenör".

Hur stor eldstad ska jag välja?

- Nya moderna eldstäder ger väldigt mycket värme så kontrollera detta noga så att det inte blir för varmt.

Måste jag ha skorsten?

- Ja, Väljer du en eldstad för fast bränsle tex ved, pellets så måste skorsten finnas.

Hur lång måste skorstenen vara?

- Detta är individuellt och kan skilja ifrån hus, placering mm. En generell regel är dock 1 meter ovanför genomföring och minst 40cm ovan nock om skorsten är inom 2,3m ifrån nock.

Måste man ha ett skydd framför eldstaden?

- Man måste ha ett skydd framför eldstaden om golvet inte är obrännbart (ok med tex klinker). Vid eldstad med lucka, minst 30 cm framför och 10 cm på sidorna.

Är gips klassad som obrännbart material?

- Nej, Gips kalcinerar vid långvariga temperaturer över 45 grader och skall inte användas vid bygge av brandväggar och schakt.

Vad är en brandvägg?

- En brandvägg är en obrännbar vägg av minst typ EI-60 (T.ex 12cm Tegel, 9cm Leca, 7,5 cm Lättbetong, 5cm Kalcium Silikat) Vissa produkter har egna beprövade brandväggar för ENDAST den produkten.

Måste jag ha en brandvägg?

- Du behöver en brandvägg om du vill minska på avståndet till brännbar byggnadsdel än det som står i monteringsanvisningen. Saknas anvisning på eldstaden (oftast vid äldre eldstäder) så bör alltid brandväggar monteras.

Varför ryker det in när jag eldar?

- Oftast ryker det in pga av för högt undertryck i huset i förhållande till eldstad/rökkanal. Detta avhjälps oftast med att öppna fönstret lite vid uppstart av eldstaden i ca 5 min. Tänk på att inte ha köksfläkten igång samtidigt (detta ökar på undertycket i huset) Köksfläkt på maxfart drar lika mycket som ca 30 braskaminer som eldas samtidigt.

Behöver jag tilluft till braskamin?

- Ja, MEN man måste inte ha tilluft kopplad direkt till eldstaden. (I passivhus skall man ha detta.) Förbrukningen av luft är ca 20kbm/tim (köksfläkt på maxfart drar lika mycket som ca 30 braskaminer som eldas samtidigt) Summering: Kan vi andas så kommer det att brinna i kaminen. Inrökning pga tilluft till eldstad eller ej har ingen påverkan, undertryck i hus styr detta.

Måste jag ha takstege för sotare?

- Ja, Om ditt tak lutar mer än 6 grader skall stege eller steg monteras ifrån takfot till inom 1m ifrån skorsten tillsammans med glidskydd för markstege (gäller fasad upp till 4 m). Gällande bestämmelser hittar du här: http://www.welandstal.se/sv-se/pdf/broschyr_taksaekerhet.pdf

Blir glaset varmt på kaminen?

- Ja, Glaset på kaminen blir så pass varmt att man kan bränna sig. Skyddsgaller finns, du hittar det här: http://www.termatech.com/se/product/barngrind-5-led-xl.aspx

Måste jag anmäla installation av eldstad till kommunen?

- Ja, oftast räcker det med en anmälningspliktig åtgård. Vid utvändig skorsten krävs alltid bygglov.

Kan jag använda min gamla plåtskorsten när jag byter ut kaminen?

- Både ja och nej. Man skall kontrollera att skorstenen är soteldsresistent och håller dagens krav. Om man är osäker så anlitar man en SSR-godkänd besiktningsman som kontrollerar skorstenens skick. Tänk på att om du byter kamin skall även skorstenen hålla eldstadens livslängd.

Varför en tung eldstad, som kakelugn eller täljstensugn?

- Med en tung eldstad (minst 1100kg) så fördelar du ut värmen över hela dygnet. Du får med andra ord bara ut 1-3 kwh när du eldar men detta fördelat på 24 timmar. T.ex 1 eldning på 12kg ved ger dig 2kwh/snitt x 24/h = 48 kwh.

Hur ofta skall skorstenen och eldstaden sotas?

-Detta beror på hur mycket man eldar. Mellan varje år till var tredje år.

Är det viktigt att elda med torr ved?

- Ja, Eldar du med för fuktig ved så går det åt för mycket energi till förbränningen. Detta ger en oren förbränning och ni riskerar tjärbildning i skorstenen som är brandfarligt. Du får inte heller ut den värmen som ett tort vedträ ger.

Kan jag elda papper mm?

- Du bör inte elda med papper, äggkartonger mm. Detta är både dåligt för din eldstad och miljön.

Kan jag använda ROT-avdrag vid installation?

- Ja, Installation av kamin, skorsten, taksäkerhet samt renovering av kakelugn och skorsten ligger till grund för ROT-avdrag.

Jag har andra frågor?

- Kontakta oss här så besvarar vi.

Adress & Karta

Kaminbutiken i Järna AB
Ullängsvägen 8
153 30 JÄRNA
Karta hitta hit!

Mail & Telefon

jarna@eldabutiken.se
Tel: 08-55171330
Orgnr: 556677-0201

Följ oss!